سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
 
 
 
الهی هب لی کمال انقطاع الیک

همیشه و همه حال از تنها چیزی که بالفرار بودم روزمرگی و بطالت وقت بوده است که متاسفانه مار که از پونه بدش میاد در خونش سبز میشه..

مهمترین آفت زندگی دینی روزمرگی است که البته راه های فرار از آن را خوب فرا نگرفته ایم

اما لازم است به هر نحوی خود را از  آن رهانید و به زور هم که شده خود را در آغوش رشد انداخت...

اما نتوانست پیوند میان مربی و متربی را منقطع کند و وزش رعشه ها و نسیم های خدایی را قطع نماید.

معلم گرانقدر روزت مبارک ... 

الفاتحه
| [ کلمات کلیدی ] :
ن : احسان روشن نیا
ت : شنبه 94/2/12
 
 
 
هر کس می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند؛ ما تمام آنچه در تئوری و خلأ بود در خاکهای شلمچه و طلائیه دیدیم، آنچه دیگران فقط شنیده اند ما در شبهای دردآلود با صدای ناله ها و سوز دلهای شیدایی شنیده ایم و دیده ایم، ما عشقبازی مجنون به دور لیلی را درجزیره ی مجنون زیر باران گلوله های که میلیمتری زمین را هدف گرفته بودند با چشم غیر مسلح دیدیم، آنچه منصور بر سر دار دید ما شبهای عملیات دیدیم؛ آن شوخی های شبانه و زمزمه ی قرآن دعا که در شب عاشورای حسین گذشت ما در شبهای عملیاتی والفجرها و رمضان ها و کربلاها دیدیم .
 
 
0 align= 0 align= a href= div class=/div theme-designer2 /div/divtd width=div class=bb td width= center td width= /div space/divtd width= td width= td width= td width= td width=/div /td valign= valign= icon2 icon2 backpb:ItemText//BlogpagingBlock/blogtagsblockdiv style=theme-designer2 pb:ItemText/p dir=/blogtagsblockdiv style=theme-designer2 p dir= /blogtagsblockdiv style=theme-designer2 /divpb:AuthorNamediv style=div class= pb:BlogDescription/divwidth:389px; overflow:hidden;0/BlogArchive copyright table border=padding: 7pxwidth:389px; overflow:hidden; table border= width:389px; overflow:hidden; table border=width:389px; overflow:hidden; table border=padding: 7pxwidth:389px; overflow:hidden; ¢div class= div class= /divm-p/div /div778 /div !---------- text ----------------------------

دریافت کد آهنگ

0rtl105/bodyrtl105/body